Dare to question

Het vwo

Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs

Het vwo heet voluit ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’ en is dus de vooropleiding voor de universiteit. Het vwo kent twee vormen: het atheneum en het gymnasium. Op het Sondervick College kunnen leerlingen kiezen voor beide varianten. Daarnaast kunnen leerlingen op het Sondervick College ervoor kiezen om tot en met vwo3 de helft van de lessen te volgen in het Engels. Zij kiezen dan voor het TTO, dat is Tweetalig Onderwijs.

Dare to question

Vwo-leerlingen op het Sondervick College zijn leergierig en ze worden graag uitgedaagd. Daarom stellen wij hoge eisen aan onze docenten. Bij alle vakken ligt de lat hoog, niet alleen als het gaat om kennis, maar ook om het creatief gebruiken van die kennis. De leerlingen leren onder andere om te argumenteren en te debatteren, en om samen te werken met anderen, onmisbare vaardigheden op de universiteit maar ook later in hun professionele carrière.

Wetenschapsoriëntatie

Op het Sondervick College loopt de voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs als een rode draad door het vwo. Leerlingen van het vwo kunnen bijvoorbeeld vanaf de brugklas kiezen voor extra lessen wetenschapsoriëntatie. Dit project heet voluit Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON). In deze lessen maken leerlingen kennis met allerlei aspecten van wetenschappelijk onderzoek.

Respect voor elkaar is de norm

Om het beste uit de leerlingen te kunnen halen, is een veilige werkomgeving belangrijk. Wij hechten er dan ook aan dat docenten en leerlingen respectvol met elkaar en met hun opdracht omgaan.


Manager Onderwijs leerjaar 1
Mevrouw I. Jacobs

IJacobs@sondervick.nl


Manager Onderwijs leerjaar 2
De heer Y. Bodet
YBodet@sondervick.nl


Manager Onderwijs leerjaar 3 
Mevrouw P. van Berkel
PBerkel@sondervick.nl


Manager Onderwijs leerjaar 4, 5 & 6
De heer T. Sliphorst MA

TSliphorst@sondervick.nl