Vooral doen

Het vmbo

De opleiding vmbo kent twee niveaus; kader en basis. Je wordt zoveel mogelijk, overeenkomstig advies van de basisschool, in een van beide niveaus geplaatst. Het is niet altijd mogelijk dat meteen in klas 1 al te doen, maar uiterlijk in klas 3 is het onderscheid wel duidelijk en ook nodig omdat je dan begint met een examenprogramma. Dat programma neemt dus twee schooljaren in beslag en je hoort dan bij een beroepsafdeling.

De examenprogramma’s van de beroepsgerichte vakken zijn vernieuwd per augustus 2017.

In klas 3 en 4 zit je de helft van de week op een praktijkplein, de andere helft doe je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen, LO….

Het vmbo is georganiseerd in kernteams en de kernteamleider coordineert de dagelijkse gang van zaken in zijn of haar afdeling. Als leerling heb jij vooral veel te maken met je klasse-mentor.

Op vmbo basis-kader is het onderwijs ook in de onderbouw vernieuwd. De traditionele lessen zijn korter en er wordt tijd ingebouwd om onder toezicht van docenten en instructeurs te werken aan je eigen leerdoelen. Je doet dat op een eigen verdieping in gebouw E, het tweede gebouw op de Campus.

Iedere dag wordt begonnen en afgesloten door je mentor, zodat steeds duidelijk is wat er van je verwacht wordt en waar je die dag rekening mee moet houden. Als er belangrijk nieuws is, in de school of daarbuiten of bij iemand van de klas, kan dat ter sprake komen in de dagopening door de mentor.

Uiteraard wordt het onderwijs daarbij krachtig ondersteund door de inzet van ICT. Ook op vmbo hebben alle leerlingen een laptop.

Overgangsnormeringen

Klik hier voor de overgangsnormering.


Manager Onderwijs leerjaar 1 & 2
De heer B. Camps MSEN

BCamps@sondervick.nl

Manager Onderwijs leerjaar 3 & 4
Zorg & Welzijn
Mevrouw L. Kokx
LKokx@sondervick.nl


Manager Onderwijs leerjaar 3 & 4
Produceren, Installeren en Energie
Bouwen, Wonen en Interieur
Mobiliteit en Transport
Economie en Ondernemen
De heer J. Schoenmakers
JSchoenmakers@sondervick.nl