Gymnasium

Op het Sondervick College kunnen vwo-leerlingen kiezen voor het atheneum of voor het gymnasium. Op het gymnasium krijgen de leerlingen les in de klassieke talen Grieks en Latijn. Deze klassieke talen worden niet meer gesproken, maar het zijn wel de talen die al 2000 jaar lang in de wetenschap worden gebruikt. Omdat de klassieke talen naar het Nederlands worden vertaald, ontwikkelt de gymnasiumleerling ook een betere taalvaardigheid in het Nederlands. Bovendien is de klassieke retorica een krachtige voorbereiding op een academische studie. De eindexamenresultaten van de klassieke talen op het Sondervick College horen al jaren bij de beste van ons land.

Wat houdt het voor leerlingen in als ze voor het gymnasium kiezen?

In de brugklas krijgen alle leerlingen van het vwo en tweetalig vwo het vak klassieke cultuur. Zo kunnen ze kennis maken met de klassieke talen en de verhalen uit de Griekse en Romeinse oudheid. Ze krijgen lessen over mythologie, de zeven wereldwonderen van de oudheid en het Griekse alfabet, maar ze bestuderen ook het stripboek Asterix en de Olympische Spelen.
In de tweede klas kunnen leerlingen kiezen voor het gymnasium. Ze krijgen dan per week twee lessen Grieks en twee lessen Latijn. In de derde klas zijn dat er drie per week voor elke klassieke taal. Er wordt vooral aandacht besteed aan grammatica en klassieke cultuur. De uren voor klassieke talen komen overigens slechts gedeeltelijk bovenop het rooster, omdat gymnasiumleerlingen het voor sommige andere vakken met een uurtje minder doen.
In de vierde klas wordt de grammatica afgerond en in de bovenbouwklassen 5 en 6 gymnasium ligt de nadruk op het lezen van de originele teksten en de waarde die die teksten ook nu nog hebben. In de vijfde klas kiest de school een eigen programma, in het examenjaar worden er landelijk een genre en auteur vastgesteld.
Het gymnasiumdiploma is voor leerlingen die in de onderbouw beide talen hebben gevolgd en die naast alle voor het vwo verplichte vakken in tenminste een van de klassieke talen eindexamen doen.