Geschiedenis

Het Sondervick College is ontstaan uit de volgende scholen:

  • Anton van Duinkerkencollege voor havo en vwo
  • Veldhof scholengemeenschap voor vbo en mavo
  • Mavo Koningshof
  • Mavo Selsterhorst
  • Vso de Stolberg

Het Sondervick College heeft in 2007 de Kempen Campus betrokken en is daarvan de hoofdgebruiker. Naast de onderwijsvoorzieningen zijn er ook veel voorzieningen voor sport, kunst, cultuur.

Grondslag

Het Sondervick College is een katholieke school, maar we staan open voor andere geloofsovertuigingen.

Op het Sondervick College vinden we het belangrijk dat we elkaar helpen en dat iedereen verdraagzaam met elkaar omgaat. Iedereen moet met respect behandeld worden. Als je niet christelijk of katholiek bent opgegroeid is dat geen punt. Het gaat erom dat je bereid bent anderen te respecteren en samen te werken en te leren. Wij laten je wel zien welke waarde het kan hebben als je een geloof hebt, maar we dwingen daar natuurlijk niet toe. Dat je leert om je mening goed te onderbouwen, is voor ons het belangrijkst.

Bij bepaalde feestdagen, zoals Kerstmis, hebben wij speciale activiteiten en wij verwachten van alle leerlingen van onze school dat ze daaraan deelnemen.

Identiteit

Het Sondervick College besteedt expliciet aandacht aan haar levensbeschouwing bij belangrijke christelijke feestdagen en door middel van de lessen levensbeschouwing. Ook kan dit onderdeel zijn van een geïntegreerd vakgebied. Met name in de aanloop naar Kerstmis wordt met een schoolbrede actie voor een goed doel (bijvoorbeeld in de derde wereld), op actuele wijze vorm gegeven aan de schoolidentiteit.

“Wij vinden het een geweldige plek om te leren!”