Flextijd

Invoering 45-minutenrooster leidt tot ‘flextijd’

De invoering dit schooljaar van het 45-minutenrooster is een hele operatie. Vooral roostertechnisch, maar ook wat betreft de inhoudelijke invulling hebben we zeker last van kinderziektes. Waarom zijn we hier dan eigenlijk aan begonnen en waarom noemen we het ‘flextijd’? Dat heeft te maken met de visie van het Sondervick vwo. Daarin staat onder andere dat wij uitdagend onderwijs willen bieden, dat we academische vaardigheden willen versterken en dat we met een persoonlijke aanpak leerlingen willen aanspreken op hun interesses. Het inkorten van de lessen met vijf minuten biedt ons meer mogelijkheden om die visie waar te maken. Hoe gaat dit in zijn werk en wat zijn dan die mogelijkheden?

Wat is flextijd?

Er is gekozen voor een inkorting van de lessen met vijf minuten. Dat betekent dat we wekelijks per leerling gemiddeld 32 x 5 minuten opsparen. Die tijd krijgen de leerlingen diezelfde week terug in de vorm van flextijd. Met ‘flex’ bedoelen we dat de uren op een andere manier worden ingezet dan de reguliere lessen.
Docenten vullen deze flexuren in binnen de bestaande taakstelling. Leerlingen blijven op deze manier binnen de bestaande studielast. Bij het vwo is het de eigen vakdocent die de flexuren invult.

Wat levert het de leerling op?

De opgespaarde tijd wordt op verschillende manieren ingevuld.

  1. Eén lesuur per week maken de leerlingen een keuze voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Tijdens dit keuzewerktijduur (KWT) kunnen ze kiezen voor extra hulp bij dit vak, maar ook voor extra verdieping en uitdaging.

  2. Tijdens een blok van twee lesuren op de dinsdagmiddag werken de leerlingen aan hun onderzoeksvaardigheden. Deze lessen zijn gekoppeld aan een vak en zijn gericht op een wetenschappelijke benadering van de standaardstof. Doordat veel in projectvorm zal worden gewerkt, kunnen docenten en leerlingen hier samen in leren en groeien, en is er ruimte voor initiatieven van leerlingen. Een klein deel van de blokmiddagen zal worden ingezet voor studievaardigheden, oriëntatie op studie en beroep, en het profielwerkstuk.

  3. Eén lesuur per week kiezen de leerlingen van vwo 4, 5 en 6 voor een profielvak of een vreemde taal. Ook dit keuzewerktijduur (KWT) kan op verschillende manieren worden ingevuld. Leerlingen kunnen extra hulp krijgen bij een vak waarbij ze dat nodig hebben, maar ze kunnen ook kiezen voor extra verdieping en uitdaging.

De invoering van flextijd en het 45-minutenrooster is een ingewikkeld proces. We hebben te maken met opstartproblemen en hier en daar weerstand. Toch zetten wij ons voor de volle honderd procent in om dit tot een succes te maken. Wij weten waarvoor we het doen en wij denken dat we er allemaal beter van kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie.

Dit is de gedetailleerde interne notitie over flextijd op het Sondervick College.