Extra ondersteuning en trainingen

Rots en Water – specifieke trainingen

Wanneer de klassikale Rots en Water Training vanuit de basisondersteuning niet voldoende is voor een leerling, kan een leerling aangemeld worden voor een doelgroep specifieke training, zoals:

  • Rots en Water, focus op meisjes
  • Rots en Water, focus op jongens
  • Rots en Water autisme spectrum stoornissen
  • Rots en Water voor leerlingen met een psychosociaal trauma en/of rouwervaring

Lichte ondersteuning

Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan in de basisondersteuning geboden kan worden, kan het ondersteuningsteam worden ingeschakeld. Binnen het ondersteuningsteam zijn zowel docenten met een specialisme, maar ook meer flexibel in te zetten experts zonder onderwijstaak werkzaam. Zo creëren we een juiste mix gecreëerd tussen een professioneel docententeam en experts die flexibel maatwerk mogelijk maken. Binnen het ondersteuningsteam van vmbo/mavo of havo/vwo worden de ondersteuningsvragen besproken en opgepakt.

Binnen de lichte ondersteuning wordt ook onderscheid gemaakt tussen didactische, loopbaan-oriënterende en sociaal-emotionele ondersteuning. Hieronder worden voorbeelden gegeven van sociaal-emotionele ondersteuning.

Plusklas

De Plusklas is een vorm van huiswerkbegeleiding, voornamelijk gericht op planning en structurering van huiswerk. Er wordt toegewerkt naar het zelfstandig maken van de leerlingen op het gebied van planning en structurering van het huis- en leerwerk. Bovendien staat er elke lesweek een thema centraal op het gebied van leren leren. Elk lesuur wordt er gestart met het thema van die lesweek. Na 15 minuten laten leerlingen hun planning controleren en beginnen ze aan het huiswerk.

Faalangstreductietraining

Het doel van de Faalangst Reductie Training is, zoals de naam al aangeeft, het reduceren van faalangst en het leren om op een andere manier met spanning om te gaan. De training vindt in kleine groepen plaats. Het gaat niet om het wegnemen van angst voor (bijvoorbeeld) proefwerken, maar wel om het leren omgaan met de ervaren spanningen.

Examenstressreductietraining

Examenvrees is de angst om op het examen te mislukken, waardoor het normale denken geblokkeerd wordt en lagere resultaten worden behaald dan verwacht mocht worden. Examenvrees is dus een soort faalangst, alleen bij examenvrees staat maar één ding centraal: het examen.

Opvanglokaal (IRK)

Wanneer een leerling wegens gedragsmatige, motivatie- en/of psychosociale problemen tijdelijk niet in staat is om de reguliere lessen te volgen, kan hij of zij gedurende maximaal 12 weken terecht in de Interne Rebound Klas. Het doel van de IRK is om de leerling met behulp van deskundige begeleiding zo mogelijk weer volledig terug te laten keren in de eigen klas.

Binnen de IRK kan gewerkt worden aan:

  • Ogenschijnlijk onoverbrugbare leerachterstanden
  • Terugkeertrajecten vanuit de thuissituatie
  • Begeleiding binnen de leervoorwaarden
  • Gedragsverandering om regulier onderwijs te kunnen volgen
  • Begeleiding van instromers van buiten het Sondervick College

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk hoort erbij op de middelbare school. Sommige leerlingen vinden het echter lastig om zonder hulp huiswerk te maken. Daarom werken wij op school samen met ‘Studiekring’. Elke dag van 15.15 tot 18.15 uur kunnen leerlingen bij Studiekring terecht voor huiswerkbegeleiding, bijlessen en studiecoaching.

Studiekring helpt je met plannen, leert je hoe je moet leren, overhoort je voor belangrijke toetsen of spijkert je vakinhoudelijk bij.

Aanmelden bij Studiekring gaat via hun website. Hier vind je ook alle informatie en tarieven.

Orthopedagoge
Mevrouw D. van Hal
DHal@sondervick.nl

Zorgconsulent
Mevrouw E. Smolders
ESmolders@sondervick.nl

bgo

Ondersteuningscoördinator
Mevrouw O. Aerts
OAerts@sondervick.nl