Dyslexiebegeleiding

Leerlingen met dyslexie worden begeleid vanuit de basisondersteuning (richtlijn RSV). Het Sondervick College heeft een eigen dyslexieprotocol dat is voortgekomen uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Het doel van het protocol is om dyslectische leerlingen optimale kansen te bieden het onderwijs succesvol te volgen dat past bij de intellectuele capaciteiten waar zij over beschikken. Op het Sondervick College zijn twee dyslexiecoaches die gespecialiseerd zijn in dyslexie én vraagbaak zijn voor zowel leerlingen, ouders als docenten.

Wat doen wij voor leerlingen met een dyslexieverklaring:

  • Brugklasleerlingen en zij-instromers met dyslexie krijgen in de eerste schoolweek een tijdelijke, algemene dyslexiepas. Deze pas wordt, in de eerste periode van het schooljaar, omgezet in een definitieve, persoonlijke pas. De dyslexiepas wordt uitgereikt door de dyslexiecoach en in overleg met de leerling samengesteld. Daarop wordt aangegeven waar de leerling recht op heeft, bijvoorbeeld tijdsverlening. Ook staat op de pas wat de verantwoordelijkheid van de leerling is.
  • Leerlingen met dyslexie mogen gebruik maken van digitale boeken van Dedicon.
  • School biedt hen een gratis [thuis]licentie aan van het spraakprogramma ClaroRead.
  • Verder hebben leerlingen met dyslexie specifieke rechten. Deze staan beschreven in het Dyslexieprotocol van het Sondervick College.

In de basisondersteuning worden de leerlingen met dyslexie begeleid in hun leerproces door de vakdocenten. Daarbij adviseert de dyslexiecoach de Manager Onderwijs, de leerlingencoördinator, mentoren en vakdocenten. Zij zorgen ervoor dat de leerling de stof, voor het betreffende vak, zo effectief mogelijk eigen kan maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de problemen waar de leerling, vanwege zijn dyslexie, mee te maken kan krijgen.

Orthopedagoge
Mevrouw D. van Hal
DHal@sondervick.nl

Zorgconsulent
Mevrouw E. Smolders
ESmolders@sondervick.nl

bgo

Ondersteuningscoördinator
Mevrouw O. Aerts
OAerts@sondervick.nl