De Schakelklas

Voor sommige leerlingen komt de stap naar het voortgezet onderwijs net te vroeg. Sociaal emotioneel zijn ze er nog niet aan toe en nog een jaar groep 8 is vaak niet de oplossing. Voor die leerlingen hebben we binnen het vmbo ‘De Schakelklas’. De schakel tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen dezelfde vakken als alle andere brugklasleerlingen, maar ze hoeven nog niet aan de verschillende docenten en lokalen te wennen. Bijna alle lessen worden gegeven door één docent in één lokaal, net zoals op de basisschool. Daarnaast is er natuurlijk extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens het eerste jaar worden de leerlingen dusdanig begeleid dat ze in leerjaar 2 les kunnen volgen in een reguliere vmbo klas.

Na een aanmelding op het Sondervick College kan op advies van de basisschool en in overleg met ouders, besloten worden dat een leerling in De Schakelklas geplaatst wordt.

Heeft u vragen over plaatsing in ‘de Schakelklas’ neem dan contact op met de heer B. Camps: BCamps@sondervick.nl