Creëer je kansen

De mavo XL

Opleidingsplan mavo XL

Voor de mavo XL heeft het opleidingsteam de onderstaande missie en visie opgesteld. 
De leerling wordt in de mavo XL uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen. Hierbij ontdekt de leerling wat zijn talenten, interesses en ambities zijn. Dit gebruikt de leerling in de mavo XL om tot een goede keuze te komen voor zijn vervolgonderwijs. De mavo XL biedt hierbij de mogelijkheid om de leerling in twee jaar tot een keuze te laten komen die het beste bij hem past. Na het tweede jaar volgt de leerling vervolgens twee jaar onderwijs dat afgestemd is op de keuze die hij gemaakt heeft. De mavo XL is een voorbereiding op vervolgonderwijs richting MBO of havo en heeft als missie de leerlingen optimaal op deze overstap voor te bereiden.

De leerling weet alleen het beste uit zichzelf te halen als de opleiding ervoor zorgt dat de leerling zich thuis voelt in de opleiding. De leerling voelt zich (h)erkend, veilig en ervaart de ruimte om te leren.
Hij leert in een omgeving die bij hem past en aansluit bij zijn stijl van leren.
Door het bovenstaande voelt de leerling zich betrokken bij zijn opleiding en de school en draagt mede de zorg en verantwoording voor dezelfde leervoorwaarden naar andere leerlingen en medewerkers van de school.
De ontwikkeling van de leerling kan alleen in optimale vorm tot stand komen als de dynamische driehoek leerling-ouders-school aandacht heeft in de opleiding. De opleiding heeft daarom ook aandacht voor de betrokkenheid van ouders bij de opleiding.
De leerling neemt in de opleiding de benodigde kennis tot zich en daarnaast werkt hij actief aan ontwikkeling van competenties die noodzakelijk zijn voor zijn vervolgonderwijs en het goed functioneren in de samenleving.
De mavo XL is geen eindonderwijs. Dit betekent dat het onderwijs wordt afgestemd op het vervolgonderwijs van de leerling. Leerlingen van de mavo XL kunnen doorstromen naar het mbo of de havo. In de mavo XL krijgen de leerlingen actueel onderwijs dat afgestemd is op deze twee typen vervolgonderwijs. In de bovenbouw worden leerlingen ondergebracht in stromingen die bij het vervolgonderwijs aansluiten.

Vanuit de bovenstaande missie en visie heeft de opleiding mavo XL de volgende ambities met de opleiding:

  • De leerling kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn opleiding;
  • Binnen de opleiding streven we naar een ononderbroken leerlijn, doubleren en afstromen komen in uitzonderlijke gevallen voor;
  • LOB heeft een (prominente) rol in leerjaar 1 t/m 4;
  • De opleiding sluit aan bij de vervolgopleidingen behorende bij de mavo. Hiervoor is er frequent overleg tussen vertegenwoordigers van de mavo XL, het MBO en de havo. Aansluitingsproblemen worden weggewerkt.

Klik hier voor de overgangsnormering.

Leerlingbegeleiders:

De heer A. van Wolferen, AWolferen@sondervick.nl
Mevrouw B. Titaley, BTitaley@sondervick.nl
Mevrouw A. Memelink, AMemelink@sondervick.nl


Manager Onderwijs leerjaar 1 & 2
Mevrouw drs F. Ebbens 

FEbbens@sondervick.nl


Manager Onderwijs leerjaar 3 & 4
De heer R. van Lierop Msc

RLierop@sondervick.nl