Ontdek je kracht

De havo

Sondervick College havo: ONTDEK JE KRACHT

Het sondervick college havo biedt keuzemogelijkheden in een gemoedelijke sfeer. We werken iedere dag aan een inventieve en kansrijke leeromgeving. Dit doen we samen, enthousiast, doelgericht en met het oog op de wereld. Hierdoor ontwikkelen we, docenten en leerlingen, vaardigheden en nemen we verantwoordelijkheid, waardoor we allemaal klaar zijn voor de toekomst. Onze havo-opleiding is een gecertificeerde HACO-opleiding  en heeft   5 leerjaren.  HACO staat voor havisten competent. Dit betekent dat de focus ligt op vaardigheden. Hiervoor gaan we uit van 21th century skills zoals ze zijn verwoord door het slo (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) . Dit doen we door intensief samen te werken met de omgeving en leren door te ervaren. Deze ontdekkingsreis is de ideale voorbereiding op het HBO.

De opleiding is er dan ook op gericht dat je bij het verlaten van de school naast het vereiste kennisniveau

  • in staat bent verantwoordelijkheid te nemen bij het eigen leerproces.
  • In staat bent zelfstandig keuzes te maken
  • oplossingsgericht te werk gaat en weet hoe je moet samenwerken in een grotere groep leerlingen.
  • in de hedendaagse wereld met zijn onuitputtelijke informatie hoofdzaken van bijzaken weet te onderscheiden.
  • je een duidelijk beeld hebt van de vervolgopleiding die het beste bij je past.

Speerpunten

  • 21th century skills; doorlopende leerlijn vaardigheden
  • Digitalisering
  • Internationalisering
  • Ontwikkeling tweetalig havo

Ouderparticipatie

De plaats van ouders in onze school en binnen de havo vinden we heel belangrijk. Dit komt tot uiting in de informatieavonden en klankbordgroepen bij alle leerjaren. Opmerkingen en reacties worden meegenomen en waar mogelijk in het onderwijsbeleid geïmplementeerd. Verder kennen we de oudercontacten met mentoren en vakdocenten voor informatie uit de eerste hand over jouw vorderingen. We maken daarbij ook gebruik van magister. Dit is een programma waarbij jij en je ouders roosters, absenties, huiswerk en behaalde cijfers online te volgen zijn door jou en jouw ouders. Er is een korte lijn tussen mentor en ouder, maar ook met vakdocenten en jaarleiders.

Klik hier voor de overgangsnormering.

Examensecretaris

De heer P. van Beek, PBeek@sondervick.nl

Decaan

Mevrouw A. Govers, AGovers@sondervick.nl

 
Manager Onderwijs leerjaar 1 
Mevrouw I. Jacobs 
IJacobs@sondervick.nl


Manager Onderwijs leerjaar 2
De heer Y. Bodet 
YBodet@sondervick.nl


Manager Onderwijs  leerjaar 3 
Mevrouw P. van Berkel 
PBerkel@sondervick.nl

 
Manager Onderwijs leerjaar 4 & 5 
Mevrouw A. Voorn MSc
AVoorn@sondervick.nl