De brugklas

Het Sondervick College besteedt in de brugklas veel aandacht aan de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Er is dan ook sprake van een ‘warme’ overdracht. Dat wil zeggen dat de basis voor een goede start op het Sondervick College wordt gevormd door de gegevens die de basisschool in het onderwijskundig rapport zet. Wij vinden het belangrijk dat de brugklasleerlingen:

  • zich snel thuis voelen op onze school en dat ze snel gewend zijn;
  • zich veilig voelen en dat ze in een fijne klas zitten.

De mentor

De persoon die voor de brugklasleerling een belangrijke rol speelt, is de mentor. De mentor is het aanspreekpunt en de spil van de begeleiding. Ouders en leerlingen kunnen altijd bij de mentor terecht met vragen.

De mentor geeft ook mentorlessen, waarin de leerlingen leren hoe ze het beste kunnen studeren. Maar ze leren ook hoe we op het Sondervick College met elkaar omgaan, en welke afspraken hier op school gelden, bijvoorbeeld over pesten.
De mentoren vergaderen elke week en vormen samen met enkele vakdocenten het brugklasteam.

Het brugklasteam

Het brugklasteam zoekt ook uit welk type onderwijs het beste bij de leerling past, samen met de leerling en de ouders. Die onderwijstypes zijn vmbo, havo of vwo (atheneum of gymnasium).

Er zijn op het Sondervick College brugklassen op drie niveaus:

  • Mavo/havo brugklassen
  • Havo/vwo brugklassen
  • Vwo brugklassen

In de vwo brugklas kunnen leerlingen ook kiezen voor tweetalig onderwijs.