De bibliotheek op school

Samenwerking Sondervick College en de Bibliotheek Veldhoven

Het Sondervick College en de Bibliotheek Veldhoven werken samen aan het verhogen van de lees- en mediavaardigheden van leerlingen met het landelijke programma ‘de Bibliotheek op school ’.

Bibliotheek op school in de vakantie

In de vakantie zijn  alle gereserveerde materialen op te halen in de bibliotheek van Veldhoven.  Ook inleveren kan dan in de bibliotheek. De bibliotheek blijft gedurende de vakanties gewoon open.

Bibliotheek van Veldhoven
De bestelde bibliotheekmaterialen worden op school afgeleverd, waarna je een week de tijd hebt om ze na 11:00 uur op te halen bij de receptie in het centrale gebouw. Na gebruik lever je de geleende media weer in bij het loket van Bibliotheek op school (receptie centrale gebouw)

Belang van lezen

Het Platform Onderwijs2032 presenteerde zijn advies waarin het perspectief op de inhoud van toekomstgericht onderwijs is vastgelegd. Taalvaardigheid is een belangrijke competentie van de 21ste eeuw die in het kerncurriculum is opgenomen. We leven in een talige samenleving en goed kunnen lezen is een belangrijk hulpmiddel om goed te kunnen functioneren. Een kind dat leest, heeft hiervan profijt in zijn schoolcarrière en heeft als volwassene meer kansen op de arbeidsmarkt.

Stimuleren leesplezier

Het Sondervick College en de Bibliotheek Veldhoven werken samen aan het stimuleren van het leesplezier. Als kinderen met plezier lezen, gaan ze meer lezen en worden ze beter in lezen en in taal. Hiervan hebben zij profijt tijdens hun schoolcarrière. Bij veel vakken is de lesstof talig. Hoe taalvaardiger de leerling, hoe beter en sneller hij of zij de lesstof zal begrijpen en dit zal resulteren in hogere scores bij alle vakken.

Om het leesplezier te stimuleren, organiseren school en bibliotheek samen diverse activiteiten, waarbij leerlingen op verschillende manieren met boeken en lezen in aanraking komen. Zo nemen alle brugklassen deel aan de voorleeswedstrijd Read2Me!, brengen zij een bezoek aan de bibliotheek en wordt regelmatig in alle leerjaren voorgelezen. De visie op lezen en leesbevordering, de doelstellingen en de activiteiten zijn vastgelegd in een leesplan per leerweg, dat jaarlijks wordt bijgesteld.

Rol ouders

Ook ouders kunnen een stimulerende rol spelen bij de leesontwikkeling van hun kind. Om de leesvaardigheid te verhogen is het nodig om leeskilometers te maken. Deze kilometers kunnen niet alleen onder schooltijd gemaakt worden. Ouders hebben een voorbeeldfunctie door zelf ook regelmatig tijd te nemen om te lezen. Ook samen praten over het gelezen boek kan stimulerend werken.

Bibliotheekgebruik

Voor de samenwerking tussen onze school en de Bibliotheek Veldhoven is het wenselijk dat alle leerlingen in het bezit zijn van een bibliotheekabonnement. Hiermee hebben zij toegang tot een actuele, gevarieerde collectie boeken die aansluit bij de interesse en het niveau van de leerlingen. Binnen de Bibliotheek op school is dit georganiseerd door alle leerlingen via school de mogelijkheid te geven lid te worden van de Bibliotheek Veldhoven. Via de elektronische leeromgeving op school kunnen leerlingen materialen bij de bibliotheek aanvragen. Deze kunnen vervolgens worden opgehaald en teruggebracht op school (bij de receptie in het centrale gebouw). De uitleenvoorwaarden zijn hetzelfde als die van de Bibliotheek Veldhoven. Daarnaast kan het pasje natuurlijk als regulier abonnement in de bibliotheek gebruikt worden. Als uw kind al een abonnement heeft van de bibliotheek, kunt u bij het ontvangen van het pasje via school het reguliere abonnement opzeggen. Het lidmaatschap van de bibliotheek via school is namelijk goedkoper en biedt meer voordelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de samenwerking tussen het Sondervick College en de Bibliotheek Veldhoven kunt u terecht bij: Anneke Memelink, sectievoorzitter Nederlands MAVO XL, Sondervick College AMemelink@sondervick.nl en Miranda Schaap, Adviseur Educatie, de Bibliotheek Veldhoven m.schaap@bibliotheekveldhoven.nl

Inloggen voor leerlingen via het Sondervick startmenu 

Meer informatie en veel gestelde vragen over de Bibliotheek op school: www.bibliotheekveldhoven.nl/debibliotheekopschoolvo

meiden-in-bieb