Bovenbouw

In de bovenbouw van het vmbo wordt gewerkt op praktijkpleinen. Je krijgt ongeveer de helft van je lessen op een plein. Alle leerlingen van een jaarlaag zijn daar dan aan het werk.

De andere helft van je lessen krijg je in leslokalen.

Je leert niet alleen veel meer van een bepaalde studierichting, maar je leert ook samenwerken in projecten.

Na de bovenbouw stroomt het merendeel van de leerlingen door naar het MBO, dat kan niveau 2, 3 of 4 zijn, afhankelijk van je niveau en resultaten.

Omdat we het belangrijk vinden dat je de kans krijgt internationale ervaring op te doen worden er verschillende buitenlandse activiteiten georganiseerd: een reis met bedrijfsbezoeken naar Stuttgart (M&T) of naar Olpe (PIE), een reis naar Polen (Z&W en E&O) en een reis naar Barvaux (BWI). We bekijken jaarlijks waar naar toe we interessante projecten of reizen kunnen organiseren.

Er is veel ruimte om je te oriënteren  op je vervolgstudie, excursies, bezoeken aan organisaties en bedrijven. In leerjaar 3 heb je 2 weken arbeidsoriëntatie en in leerjaar 4 twee weken vakoriëntatie.

ANGLIA ENGELS

Sinds het schooljaar 2016/2017 wordt op het vmbo/mavo XL Anglia Engels aangeboden. Anglia is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het toetsen van leerlingen op hun kennis van en vaardigheden in de Engelse taal. Aan het eind van het traject worden succesvolle kandidaten beloond met een certificaat. Deze certificaten van opklimmende niveaus zijn gerelateerd aan het Europees Referentie kader en internationaal erkend.

Het Anglia project staat open voor leerlingen van alle leerjaren maar is met name bedoeld voor die leerlingen die plezier hebben in het leren van de Engelse taal en zich daar verder in willen ontwikkelen. Vierdejaars leerlingen moeten rekening houden met hun reguliere examens waardoor de studiebelasting groter wordt. De leerling die deel wil nemen moet gemotiveerd zijn en geïnteresseerd in meer verdieping en verdere ontwikkeling in de Engelse taal dan het reguliere programma toelaat.

Bij de voorbereiding naar het examen is altijd een docent Engels aanwezig om ondersteuning te bieden, maar in principe werkt elke leerling zelfstandig en op eigen tempo aan de lesstof. De examens worden in juni op school afgenomen. Er zijn kosten aan verbonden voor de aanschaf van het boek en het afnemen van de examens.

Voor meer informatie: www.Anglia.nl.