Bouwen, wonen, interieur

Hoe werken wij

Bij bouwen wonen interieur (BWI) werken we met de lesmethode van het platform BWI. De leerstof wordt aangeboden in de vorm van praktijkopdrachten, tekenen/ schetsen en een deel vak theorie. De praktijkopdrachten worden op het plein gerealiseerd en het maken van deze opdrachten sluit naadloos aan op de vak theorie, zodat deze gemakkelijk aangeleerd en verwerkt kan worden. Het aantal lessen dat een leerling bezig is met theorie en tekenen is beperkt. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de behoefte van de individuele leerling.

Leerlingen die voor het profiel BWI kiezen zijn leerlingen die graag met hun handen willen werken, echte doeners dus met goed perspectief op de arbeidsmarkt. Wanneer je kiest voor deze afdeling krijg je de basistechnieken aangeboden. Hier zijn vier verplichte profielmodules voor ontwikkeld.

Inhoud van de profiel- en keuzevakken

 De profielvakken zijn verplicht voor alle leerlingen en deze zijn:

 • Bouwproces en bouwvoorbereiding
 • Bouwen vanaf de fundering
 • Hout- en meubelverbindingen
 • Design en decoratie

Naast deze vier verplichte profielvakken moeten de leerlingen vier (vijf) keuzevakken kiezen, dit gebeurt in overleg met de mentor. Hierbij houdt hij rekening met jouw persoonlijke voorkeuren, wensen en kwaliteiten en uiteraard met wat je in het vervolgonderwijs gaat doen. Van deze vier keuzevakken mag je er één kiezen buiten het profiel BWI.

De volgende keuzedelen worden door BWI aangeboden:

 1. Schilderen en afwerken (hout/ steen)
 2. Gevelopeningen
 3. Daken en kapconstructies
 4. Wandafwerking
 5. Glas verwerken
 6. Meubel maken
 7. Interieurontwerp en design
 8. Bouwmethode en bouwstijlen (voor BK en GL)
 9. Interieur- en standbouw
 10. Bijzonder metselwerk
 11. Constructieve aansluitingen
 12. Schoonmetselwerk
 13. Bouwkundig onderhoud en renovatie

Naast alle uren op het plein wordt er ook aandacht besteed aan algemene kennis en vaardigheden, loopbaanoriëntatie en ontwikkeling.

Wat kun je met deze opleiding in het vervolgonderwijs of het beroepenveld?

Met dit diploma stromen leerlingen door naar verschillende opleidingen binnen het MBO. Veel leerlingen kiezen ook voor een vervolgopleiding binnen de techniek- of designsector. Zij schrijven zich in op scholen zoals het Summa college, Sint Lucas, De Rooi Pannen, enz.

De opleidingsniveaus verschillen, want met het basisdiploma stroom je door naar niveau 2, met het kaderdiploma naar niveau 3 of 4.