Belangrijke data

Vakantie 2018-2019

Zomervakantie 9 juli t/m 20 augustus 2018
Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 maart 2019
Pasen 21 en 22 april 2019
Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren 9 en 10 juni 2019
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019

Jaarplanner vmbo/mavo XL
Jaarplanner havo/vwo

Zie voor de vakanties ook de site van de rijksoverheid.