Antipestcoördinatie

Anti Pest Coördinatie (APC) Het Sondervick College hecht zeer veel waarde aan de fysieke en sociale veiligheid van haar leerlingen en personeelsleden. Wij willen als Sondervick College een krachtig statement maken tegen pesten en anderszins grensoverschrijdend gedrag.

Antipestcoördinatoren (APC)

Het Sondervick College heeft twee antipestcoördinatoren:  de heer J. Beerens en mevrouw I. Steenbeek. Zij zijn gecertificeerd en geaccrediteerd coördinatoren met kennis van de processen die plaatsvinden omtrent pesten en aanverwant grensoverschrijdend gedrag.

Zij hebben in de taak als APC een aantal kerntaken:

  • Ontwikkelen en verbeteren van beleidsmatige (juridische) aanpak rondom pesten en anderszins grensoverschrijdend gedrag (sociale veiligheid).
  • Inzetten (en deels uitvoeren) van praktische lessen, workshops en trainingen voor leerlingen en personeelsleden van het Sondervick College. Hieronder valt bijvoorbeeld scholing voor collega’s en het trainen/coachen en begeleiden van leerlingen middels o.a. het Rots en Water programma en het Sta Sterk-programma.
  • Regiefunctie wat betreft uitvoering, monitoring en evaluatie van aanpak rondom pesten en anderszins grensoverschrijdend gedrag.
  • Advies, ondersteuning en coaching voor mentoren (en ander personeel) bij pestsituaties en grensoverschrijdende gedragingen van leerlingen óf collega’s; – Volgen, delen en inzetten van nieuwe ontwikkelingen rondom sociale veiligheid, die van belang zijn voor het Sondervick College.

Klik hier voor het antipestprotocol van onze school.


Dhr. J. Beerens
Anti -pestcoördinator
Apc@sondervick.nl

JBeerens@sondervick.nl


Mevr. I. Steenbeek
Anti-pestcoördinator
Apc@sondervick.nl
ISteenbeek@sondervick.nl