Algemene informatie

Is mavo XL iets voor jou?

  • Je wilt jouw eigen kansen creëren; jezelf laten zien
  • Je maakt huiswerk zonder problemen
  • Je hebt een brede interesse en een goed inzicht

De meeste mavo XL-leerlingen zijn nieuwsgierig en vinden theorie interessant. Het zijn studenten met een brede interesse en een ontwikkeld inzicht. We dagen onze mavo XL-leerlingen graag uit om de lat zo hoog mogelijk te leggen. En we gaan samen onderzoeken waar hun talenten, interesses en ambities liggen.

Méér dan zomaar een mavo

De naam mavo XL doet het al vermoeden: dit is wat meer dan een gewone mavo en kun je hier meer mee. Onze mavo XL bereidt je goed voor op de overstap naar havo of mbo. In de eerste twee leerjaren ben je vooral bezig om erachter te komen wat het beste bij je past. Daarna volg je twee jaar het onderwijs van jouw keuze. De gemengde of theoretische leerweg én het vakkenpakket dat bij jou en je ambities past. Met de gemengde leerweg volg je praktijklessen op onze moderne praktijkpleinen.

In onze opleiding doe je de benodigde kennis op en daarnaast ontwikkel je actief competenties die noodzakelijk zijn voor je vervolgopleiding en het goed functioneren in de samenleving

Doorstromen naar havo of mbo niveau 4

Met een mavo XL-diploma kun je niet alleen doorstromen naar havo, maar ook naar niveau 4, het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat kan via de gemengde leerweg, waar je theorielessen combi­neert met praktijklessen op één van onze praktijkpleinen. Je maakt hierbij een keuze uit één van deze profielen:

Jezelf thuis voelen

Je kunt alleen het beste uit jezelf te halen als je thuis voelt in de opleiding. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich (h)erkend en veilig  voelen en ze de ruimte ervaren om te leren. Te leren in een omgeving die bij hen past en aansluit bij hun stijl van leren.

Als leerling ben je eigenaar van je leerproces, maar dat doe je niet alleen. Samen met ouders en de mentor staan we regelmatig stil bij de voortgang en de keuzes die gemaakt moeten worden. Samen een goede basis leggen voor het mbo of havo. Wij doen er alles aan om onze leerlingen optimaal op deze overstap voor te bereiden.

Binnen de mavo XL-afdeling van Sondervick College hebben wij, als team, vier hoofddoelen. Deze zijn:

  • De leerling kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn opleiding.
  • Binnen de opleiding streven we naar een ononderbroken leerlijn; doubleren en afstromen komen alleen in uitzonderlijke gevallen voor.
  • Loopbaanoriëntatie heeft in alle klassen een prominente.
  • De opleiding sluit goed aan op de vervolgopleidingen.

Resultaten tevredenheidsonderzoeken

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken zijn op de website van Scholen-op-de-Kaart gepubliceerd.