Algemeen

Met de nieuwe wet op Passend Onderwijs bieden alle scholen een zogenaamde ‘basisondersteuning’. Dat houdt bijvoorbeeld in: hulp voor leerlingen met dyslexie, aanpak (ter voorkoming van) gedragsproblemen en extra begeleiding aan leerlingen die een meer of minder dan gemiddelde intelligentie hebben. Een deel van de zorg vindt binnen deze basisondersteuning op klasniveau plaats.

Wanneer een leerling meer nodig heeft op het gebied van ondersteuning dan wat er op klasniveau geboden wordt, kan de mentor extra ondersteuning in gang zetten. Op het Sondervick College wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘verrijkte ondersteuning’ en ‘speciale ondersteuning’. De verrijkte ondersteuning is ondersteuning buiten de klas, zoals plusklas, coaching en trainingen. De speciale ondersteuning is ondersteuning buiten de klas, zoals Interne Ambulante Begeleiding en de Time-Out-Voorziening.