Activiteiten

Het Sondervick College heeft een rijke traditie op het gebied van buitenles- en buitenschoolse activiteiten! Deze horen bij het onderwijs en hebben voor leerlingen een toegevoegde waarde.

  • Populair zijn de schoolreizen naar het buitenland, die kunnen samenhangen met het onderwijs dat de leerlingen volgen. Doorgaans moeten dergelijke reizen apart bekostigd worden.
  • Docenten en leerlingen zetten ieder jaar acties op touw om geld in te zamelen voor goede doelen.
  • Ook op cultureel gebied heeft de school diepgewortelde tradities. Zo houden leerlingen zich bezig met toneelvoorstellingen, dans, concerten en culturele avonden, waaronder het Sondervick Spektakel! Verder bezoeken leerlingen schouwburgvoorstellingen en exposities. Per opleiding coördineert en stimuleert een commissie alle activiteiten die buiten lesverband plaatsvinden. Er worden jaarlijks vakexcursies naar bedrijven, instellingen of musea georganiseerd.
  • Op het Sondervick College is al dertig jaar een toerclub actief, wekelijks worden op zondagochtend fietstochten gereden. Alle leerlingen kunnen zich daarvoor aanmelden, er zijn verschillende niveaus.
  • Jaarlijks terugkerende festiviteiten zijn schoolfeesten, discoavonden, galafeesten, carnavalsbal, enz.
  • In sommige leerstromen en klassen worden schoolkampen georganiseerd, zoals survival- en stedenreizen. Voorts nemen leerlingen, per klas, jaarlijks deel aan sportdagen.
  • Ook zijn er schaats- en zwemdagen.