Aanmelden

Aanmelden leerlingen huidig schooljaar 2018-2019

Voor plaatsingsmogelijkheden voor alle leerjaren en opleidingen kunt u per mail contact opnemen met de heer T. Meurs: TMeurs@sondervick.nl.

(Voor)aanmelden leerlingen voor schooljaar 2019-2020

Data om leerlingen aan te melden voor het schooljaar 2019-2020:
Vooraanmeldingen: 4 februari 16:00-20:00 uur
Reguliere aanmeldingen: 11 en 12 maart 16:00-20:00 uur

Wilt u een oriënterend gesprek in relatie tot een ondersteuningsbehoeftige leerling, stuur dan een mail met daarin uw telefoonnummer naar TMeurs@sondervick.nl.

Keuze brugklassen

  • Vwo (ook tweetalig)
  • Havo/vwo (ook tweetalig)
  • Mavo/havo (ook tweetalig)
  • Mavo XL
  • Basis/kader
  • Basis/kader schakelklas*

*Alleen mogelijk na overleg met de basisschool en het Sondervick College.

De Schakelklas

Voor sommige leerlingen komt de stap naar het voortgezet onderwijs net te vroeg. Sociaal emotioneel zijn ze er nog niet aan toe en nog een jaar groep 8 is vaak niet de oplossing. Voor die leerlingen hebben we binnen het vmbo ‘De Schakelklas’: de schakel tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

De leerlingen krijgen dezelfde vakken als alle andere brugklasleerlingen, maar ze hoeven nog niet aan de verschillende docenten en lokalen te wennen. Bijna alle lessen worden gegeven door één docent in één lokaal, net zoals op de basisschool. Daarnaast is er natuurlijk extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens het eerste jaar worden de leerlingen dusdanig begeleid dat ze in leerjaar 2 lessen kunnen gaan volgen in een reguliere vmbo-klas.

Na een aanmelding basis/kader op het onze school kan op advies van de basisschool en in overleg met ouders, besloten worden de leerling in ‘De Schakelklas’ te plaatsen.