Aanmelden

Aanmelden leerlingen schooljaar 2019-2020

Hoewel de officiële aanmeldingsdagen voor schooljaar 2019-2020 achter ons liggen, is het nog steeds mogelijk dat u uw zoon/dochter op het Sondervick College aanmeldt.
U neemt daartoe via de mail contact op met de heer T. Meurs o.v.v. uw telefoonnummer.

Voor zowel de brugklassen als de hogere leerjaren moet met beperkte plaatsingsmogelijkheden rekening gehouden worden.

Contact

De heer T. Meurs: TMeurs@sondervick.nl.
Ook te bereiken op maandag, dinsdag en woensdag op telefoonnummer 040 – 230 95 20, of 06 – 23 09 93 54.

Aanmelding hogere leerjaren

De opleidingen,  -naast de reguliere aanmeldingen voor de brugklas-, waarvoor kan worden aangemeld, zijn:

  • VWO (TTO) leerjaar 2 t/m 6
  • HAVO (TTO) leerjaar 2 t/m 5
  • MAVO XL leerjaar 2 t/m 4 (gemengde en theoretische leerweg)
  • VMBO BK leerjaar 3 en 4
    Z&W, E&O, PIE, M&T en BWI
    Er is geen plaats meer in basis leerjaar 3 BWI, E&O, PIE, M&T en Z&W.
  • Voor VMBO BK leerjaar 2 zijn geen plaatsen meer beschikbaar. Indien er toch een aanmelding voor dit leerjaar komt, wordt de aanmelding op een wachtlijst geplaatst.

Keuze brugklassen

Naam brugklas lesniveau Advies basisschool TTO
vwo vwo vwo ja
havo/vwo vwo havo, havo/vwo ja
mavo xl/havo havo vmbo gt/havo ja
mavo xl vmbo theoretisch vmbo (kader) gemengd theoretisch
basis/kader vmbo kader vmbo basis en kader
vmbo schakelklas* vmbo kader vmbo basis en kader

*Alleen mogelijk na overleg met de basisschool en het Sondervick College.

Aanmelden leerlingen huidig schooljaar 2018-2019

Voor plaatsingsmogelijkheden voor alle leerjaren en opleidingen kunt u per mail contact opnemen met de heer T. Meurs.